SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN

BORANG PERMOHONAN BARU/PEMBAHARUAN LESEN BERNIAGA (KOMEN/ULASAN)

BORANG KOMEN KETUA KAMPUNG

BORANG PERTUKARAN MAKLUMAT PERNIAGAAN

BORANG PERMOHONAN LESEN UNTUK MENJUAL LIQOUR YANG MEMABUKKAN (APPENDIX B1)