Perlesenan


PERMOHONAN BARU/PEMBAHARUAN LESEN BERNIAGA BOLEH DIDAFTARKAN SECARA ATAS TALIAN.
Lihat selanjutnya...

BORANG PENGESAHAN/KOMEN KETUA KAMPUNG

BORANG PENGESAHAN DARIPADA JABATAN BERKAITAN

BORANG C- PERTUKARAN MAKLUMAT LESEN BERNIAGA

BORANG PERMOHONAN LESEN UNTUK MENJUAL LIQUOR YANG MEMABUKKAN

PANDUAN MEMBAYAR eLESEN MENGGUNAKAN SABAHPAY

SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN LESEN BERNIAGA PEJABAT DAERAH KOTA MARUDU